Data
Ahli
Jumlah ahli mendaftar : 249 orang

Ahli Seumur Hidup: 230 orang
Ahli Tahunan: 14 orang
Ahli Bersekutu: 5 orang

Ahli Aktif
Data keahlian ikram academia
Jumlah Ahli Aktif: 249 orang

Profesor: 65 orang
Assoc Profesor: 44 orang
Senior Lecturer: 117 orang
Lain-lain: 23 orang

Kategori Mengikut Kumpulan Fokus

Nama Ahli Semasa