KRITERIA
Ahli

Ahli Biasa

  • Warganegara Malaysia
  • 18 tahun ke atas
  • Ahli Pertubuhan IKRAM Malaysia
  • Berkhidmat/ pernah berkhidmat sebagai ahli akademik di IPT
  • Berkelulusan minima di peringkat sarjana muda

Ahli Bersekutu

  • Terbuka kepada mereka yang tidak memenuhi kriteria ahli biasa

Ahli Seumur Hidup

  • Ahli biasa yang membayar yuran seumur hidup

Ahli Kehormat

  • Terdiri daripada mereka yang berjasa kepada masyarakat dan boleh memberi sumbangan kepada pertubuhan