JOBSCOPE

Penyelidikan

Membuat dan menganjurkan kajian, kertas kerja, peninjauan atau penyelidikan.

Profesionalisme

Meningkatkan taraf profesionalisme dalam kalangan ahli.

Pengukuhan

Memperkukuhkan institusi dan kepimpinan akademia.

Kerjasama

Memberi input dalam pembentukan dan perlaksanaan dasar-dasar negara.

Kebajikan

Menyantuni ahli dan komuniti kampus.

Pendidikan

Mengeluar dan menyebarkan maklumat kepada masyarakat.