KUMPULAN KLUSTER

PENGAJIAN ISLAM

EKONOMI, PENGURUSAN & PERNIAGAAN

KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI

SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN

FIZIK, KIMIA & MATEMATIK

BIOLOGI, PERTANIAN & ALAM SEKITAR

TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

PERUBATAN & SAINS KESIHATAN